Stanislav Vávra

Bohuslavice u Zlína 39, 763 51

IČO: 72368501

Provozovna Bohuslavice u Zlína 286, 763 51

Tryskání / pískování, balotinování kovů
P1030879 (1)

Tryskání, nazývané též abrazivní tryskáníotryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých materiálů proudem natlakovaných abrazivních částic.

Firma Stanislav Vávra v Bohuslavicích u Zlína se zabývá vysokotlakým  tryskáním ocelových materiálů, které je součástí předúpravy povrchů. Technologie tryskání se používá především při předúpravě kovů před práškovým nebo mokrým lakováním, fosvátováním, zinkováním a dalšímí technologickými operacemi. Tryskáním se z kovových částí odstraní především zbytky barev a různých nečistot a rzí. Také lze tímto způsobem odstranit okuje, které vznikají při svařování kovových dílů.

Tryskání provádíme tlakovým tryskacím systémem s pracovní tryskou, který je nejvhodnější pro přípravu kovových povrchů, v tryskací kabině s pracovním prostorem 6000 x 2330 x 2350 mm.